Tjänster

Markförädling

Nator erbjuder kvalitativa lösningar för hel- eller delprojekt inom markförädlingsprocessen. Vi använder oss av en beprövad modell där ni som kunder och samarbetspartners kan följa arbetets gång på ett tydligt och överskådligt sätt. Genom att ha en och samma kontakt/projektledare hos oss kan arbetsgången bli effektiv och underlätta hela förädlingsprocessen. Vi ansvarar gärna för att driva hela eller delar av projektet från planeringsfasen fram till exekveringsfasen och vi samordnar alla inblandade för att optimera projektet. De områden vi är verksamma inom är mark- och grundprojektering, projektledning, arbetsledning, utförande m.m.

UPPSTART

I inledningsfasen träffas vi och går igenom era behov. Genom olika frågeställningar och underlag tar vi tillsammans fram en tydlig uppdragsbeskrivning, tidsplan och kostnadsplan. Där framgår vilka delar ni önskar att just vi driver och ansvarar för. Under arbetets gång informerar vi sedan alla inblandade kontinuerligt, så att processen löper smidigt och effektivt. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.